warszawa

Wartość wodowskazu dla Warszawy-Bulwary: 86 cm